Halduskohtumenetluse seadustik

Ava otsing

§ 251. Esialgse õiguskaitse abinõud

(1) Esialgse õiguskaitse määrusega võib:

1) peatada vaidlustatava haldusakti kehtivuse või täitmise;

2) keelata vaidlustatava haldusakti andmise või toimingu tegemise;

3) kohustada haldusorganit taotletavat haldusakti välja andma, toimingut tegema või jätkuvat toimingut lõpetama;

4) vara arestida, sealhulgas teha registris vara käsutamise keelumärke või seada tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud kohtulik hüpoteek, samuti teha kohtuvaidluse kohta registris märke;

5) keelata haldusakti adressaadil haldusaktis reguleeritud tegevuse või kohustada teda selleks, samuti seada sellele tegevusele tingimusi, sealhulgas nõuda tagatist kaebaja kasuks.

(2) Kohus võib esialgse õiguskaitse määruses rakendada korraga mitut abinõu.

(3) Esialgse õiguskaitse määrus võib olla tingimuslik.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid