Halduskohtumenetluse seadustik

Ava otsing

§ 156. Kohtuotsus kui sisuline lahend

(1) Kohtuotsus on kohtumenetluse tulemusena tehtud kohtulahend, millega lahendatakse kaebus sisuliselt.

(2) Kohtuotsuse suhtes kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-des 435, 441, 446 ja 447 ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 22 lõikes 2 sätestatut. [RT I, 29.06.2012 – jõust. 01.01.2013]

Kirjandus: C. G. Paulus, Tsiviilprotsessiõigus, 2002, lk 126–131.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid