Halduskohtumenetluse seadustik

Ava otsing

§ 103. Kohtuvälised kulud

(1) Kohtuvälised kulud on:

1) menetlusosaliste esindajate ja nõustajate kulud;

2) menetlusosaliste sõidu-, posti-, side-, majutus- ja muud sellesarnased kulud, mis on kantud seoses menetlusega;

3) menetlusosaliste saamata jäänud töötasu või muu püsiv sissetulek;

4) menetluskulude kandmisel menetlusabi taotlemise avalduse menetlemise kulud.

(2) Kohtuväliste kulude hulka loetakse ka Euroopa Liidu Kohtult eelotsuse taotlemisega seotud kulud.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid