Halduskohtumenetluse seadustik

Ava otsing

§ 27. Menetlusosalise õigused

(1) Lisaks muudele käesolevas seadustikus sätestatud õigustele on menetlusosalisel õigus:

1) tutvuda toimikuga ja saada sellest ärakirju;

2) võtta osa kohtuistungist;

3) teada asja arutava kohtu koosseisu;

4) esitada taandusi ja taotlusi;

5) anda kohtule seletusi ja esitada põhjendusi kõigi asja arutamisel tekkinud küsimuste kohta;

6) esitada tõendeid ning võtta osa nende uurimisest;

7) vaielda vastu teiste menetlusosaliste taotlustele ja põhjendustele;

8) esitada küsimusi teistele menetlusosalistele, tunnistajatele ja ekspertidele;

9) saada dokumendina vormistatud kohtulahendi tõestatud ärakiri.

(2) Kaebajal on lisaks muudele käesolevas seadustikus sätestatud õigustele õigus:

1) muuta kaebust ja selle nõude suurust;

2) kaebusest loobuda.

(3) Vastustajal on lisaks muudele käesolevas seadustikus sätestatud õigustele õigus kaebus õigeks võtta.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid