Halduskohtumenetluse seadustik

Ava otsing

§ 85. Protokolli sisu ja allkirjastamine

(1) Protokollis märgitakse:

1) menetlustoimingu tegemise aeg ja koht ning asja lühikirjeldus ja number;

2) asja läbivaatava kohtu nimetus ning kohtunike, istungi protokollija ja tõlgi nimed;

3) andmed menetlusosaliste ja nende esindajate ning tunnistajate ja ekspertide kohaloleku kohta;

4) andmed menetlustoimingu avalikkuse kohta;

5) menetlusosaliste avaldused ja taotlused;

6) kaebusega nõustumine, kaebusest loobumine ja kompromiss;

7) menetlusosaliste seisukohtade ja vastuväidete põhisisu ulatuses, milles see ei ole kajastatud kohtule esitatud kirjalikes avaldustes;

8) menetlusosaliste vande all antud seletuste ja tunnistajate ütluste põhisisu, eksperdi suulised vastused ja andmed vaatluse kohta;

9) kohtuistungil tehtud korraldused ja lahendid;

10) kohtulahendi avalikult teatavakstegemise aeg;

11) kohtulahendi peale edasikaebamisest loobumine;

12) protokollile allakirjutamise kuupäev.

(2) Protokoll allkirjastatakse kolme tööpäeva jooksul pärast menetlustoimingut.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid