Halduskohtumenetluse seadustik

Ava otsing

1. osa. Põhisätted


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. 1. peatükk. Halduskohtumenetlus
   1. § 1. Halduskohtumenetlus ja selle normistik
   2. § 2. Halduskohtumenetluse ülesanne ja üldpõhimõtted
  2. 2. peatükk .Kohus
   1. § 3. Haldusasju lahendavad kohtud
   2. § 4. Pädevus
   3. § 5. Halduskohtu volitused
   4. § 6. Haldusakt ja toiming
   5. § 7. Kohtualluvus
   6. § 8. Erandlik kohtualluvus
   7. § 9. Alluvuse muutmatus
   8. § 10. Kohtualluvuse kontrollimine ja määramine
   9. § 11. Kohtukoosseis
   10. § 12. Kohtuametnik
   11. § 13. Taandamine
   12. § 14. Kohtutevaheline abi
  3. 3. peatükk. Halduskohtumenetluse osalised
   1. 1. jagu. Üldsätted menetlusosaliste kohta
    1. § 15. Menetlusosaliste liigid
    2. § 16. Kaebaja
    3. § 17. Vastustaja
    4. § 18. Vastustaja kindlakstegemine
    5. § 19. Poolte paljusus
    6. § 20. Kolmas isik
    7. § 21. Kolmanda isiku kaasamine
    8. § 22. Massmenetlus
    9. § 23. Massmenetlusest teavitamine
    10. § 24. Kaasatud haldusorgan
   2. 2. jagu. Halduskohtumenetluses osalemine
    1. § 25. Teovõime
    2. § 26. Piiratud teovõimega isiku osalemine menetluses
    3. § 27. Menetlusosalise õigused
    4. § 28. Menetlusosalise kohustused
    5. § 29. Üldõigusjärglus
    6. § 30. Eriõigusjärglus eseme võõrandamisel
   3. 3. jagu. Esindus ja nõustamine
    1. § 31. Esindus
    2. § 32. Volitatud esindaja
    3. § 33. Haldusorgani seaduslik esindaja
    4. § 34. Ühine esindaja
    5. § 35. Esindusõiguse kontroll
    6. § 36. Nõustaja
  4. 4. peatükk. Kaebus
   1. § 37. Kaebus
   2. § 38. Kaebuse sisu
   3. § 39. Kaebuse lisad
   4. § 40. Kaebuse esitamine
   5. § 41. Vaidluse ese
   6. § 42. Kaebus kõrvaltingimuse peale
   7. § 43. Korduv kaebus
   8. § 44. Kaebeõigus
   9. § 45. Kaebeõiguse piirangud
   10. § 46. Kaebetähtaeg
   11. § 47. Kohtueelne menetlus
   12. § 48. Kaebuste liitmine ja nõuete eraldamine
   13. § 49. Kaebuse muutmine